Terug naar START

EVANGELISCHE TELEVISIE


Deze video's geven christelijke informatie. A.u.b. heb geduld, sommige video's duren 5-20 seconden om te downloaden.

INDEX

2 Korinthiers 13
2 Korinthiers 13

De bevoegdheid door de Here gegeven (31 min.)

2 Korinthiers 12
2 Korinthiers 12

De derde hemel of het paradijs (27 min.)

2 Korinthiers 11
2 Korinthiers 11

De apostel Paul, een voorbeeld als dienstknecht van Jezus (32 min.)

2 Korinthiers 10:3-4
2 Korinthiers 10:3-4

Een leven vrij van zonden (18 min.)

2 Korinthiers 10
2 Korinthiers 10

Goddelijke kracht om bolwerken te slechten (25 min.)

2 Korinthiers 9
2 Korinthiers 9

Geef je gift en gebed met blijmoedigheid (25 min.)

2 Korinthiers 8
2 Korinthiers 8

Opwekking tot offervaardigheid (29 min.)

Pinksteren
Pinksteren

Wat is de betekenis van Pinksteren? (14 min.)

Hemelvaart
Hemelvaart

Wat is de betekenis van Hemelvaart? (15 min.)

Tiener
Adolescent

Tiener en de Bijbel / Jezus (14 min.)

2 Korinthiers 7
2 Korinthiers 7

Berouw Gods leidt tot blijdschap (24 min.)

2 Korinthiers 6
2 Korinthiers 6

Genade Gods niet tevergeefs ontvangen (43 min.)

2 Korinthiers 5
2 Korinthiers 5

De rechterstoel van Christus (35 min.)

2 Korinthiers 4
2 Korinthiers 4

Wat betekent het, een dienaar van Jezus te zijn? (47 min.)

Pasen
Pasen

De opstanding van Jezus (20 min.)

Voetwassing en Kruisiging
De voetwassing en sterven van Jezus

(29 min.)

2 Korinthiers 3
2 Korinthiers 3

Heilige Geest moet onderwijzen (25 min.)

Merkteken op de Hand
Het merkteken op de arm?

(13 min.)

2 Korinthiers 2
2 Korinthiers 2

Berispen in en liefde kennen (27 min.)

2 Korinthiers 1
2 Korinthiers 1

Wanneer velen bidden, antwoord God (23 min.)

Efeze2
Joden en de heidenen, één tempel in de Here

(17 min.)

Voorkom risico's vaccin
Voorkom de risico's van het vaccin

Nederlandse ondertitel (56 min.)

Bijbelstudie
Wat is Bijbelstudie?

(15 min.)

Christelijk leven
Wat is christelijk leven?

(23 min.)

Kerstmis
Wat is Kerstmis?

(19 min.)

Tiende
Wat is een tiende en waarom geven wij?

(21 min.)

Hoe bidden wij
Hoe bidden wij?

(24 min.)

Bidden Is
Voor Wie en Wat bidden wij?

(23 min.)

Wie is christen
Wie is een christen?

Mini-serie "Wie is?" (62 min.)

Wie is Heilige Geest
Wie is de Heilige Geest?

Mini-serie "Wie is?" (29 min.)

Christenen voor Israël
Video's Preken m.b.t. Israël

Christenen voor Israël

Wie Is Jezus
Wie is Jezus?

Mini-serie "Wie is?" (39 min.)

Andre
Abraham serie

Op de plaats van bestemming. Wat betekent Israël? De reis met Abraham.

Wie Is God
Wie is God?

Mini-serie "Wie is?" (29 min.)

Jakobus 5
Geduldig lijden en gebed

Jakobus 5 (39 min.)

Romeinen brief
Brief aan de Romeinen

Serie van preken door Bert Noteboom

Jakobus 4
Hartstocht en wereldliefde

Jakobus 4 (55 min.)

Belofte aan God
Belofte aan God

(23 min.)

Gods Doelen
Gaan voor Gods Doelen;

Gods Wil voor jou leren kennen (2:25 min.)

Is er hoop?
Is er nog hoop?

Zelfdoding is niet nodig! (28 min.)

Controle van de Geest
Onder de Controle van de Heilige Geest

2 Timotheüs 2, 3 en 4 (62 min.)

Vol van de Geest
Vol van de Heilige Geest

en onder controle van de Heilige Geest (59 min.)

Navolgers van Jezus
Navolgers van Jezus Christus

Efeze 5:1-19 (44 min.)

Jezus, de ware wijnstok
Jezus, de wijnstok

en de rank, de christen. Johannes 15:18 (41 min.)

De Basis
De Basis:

Schepping en de Zondeval, Redding (36 min.)

Geloof en Wet
Geloof en De Wet

Romeinen 3:13-17 (28 min.)

Laat je niet als wees achter
Jezus laat je niet als wees achter

Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren
Johannes 14:15-21 (24 min.)

God's Plan 2
God's Plan in deze eeuw

voor deze wereld, voor de Christen, voor jou 2 Petrus 3:9 (45 min.)

Wonen bij de mensen
God's Plan is

wonen bij de mensen Openb. 22:3-4 (39 min.)

Vele woningen bij Vader
Vele woningen

in Vader's huis Joh. 14:1-12 (32 min.)

Duisternis en licht
Blijf niet in de duisternis

Johannes 12:44-50 (37 min.)

Jezus is het manna
Jezus is het manna

Johannes 6:47-59 (37 min.)

Mattheüs 15
Christelijke reinheid

Opbouw in geestelijke leven Mattheüs 15:10-20 (24 min.)

Gogue and Magog
Ezekiel38

Gogue en Ezekiel 38 door Meno Kalisher (Engels 70 min.)

Ezechiel 37
De Gemeente is geestelijk Israël

De dorre beenderen Ezechiel 37 en Romeinen 11 (45 min.)

Bidt voor Israël
Bidt voor Israël

en Jeruzalem (30 min.)

Zwakheden is krachtig
De derde Hemel

Zwakheden is krachtig in Christus 2 Corinthiërs 12:2-10 (29 min.)

Dag des Heren
De Dag des Heren

2 Peter 3:3-10 (31 min.)

Heilige Geest
De Heilige Geest en Zijn werking in ons

Romeinen 12:6-8; 1 Kor. 12:4-11 (55 min.)

Overwinnaars in Jezus
Wij zijn meer dan overwinnaars in Jezus

Romeinen 8:37 (42 min.)

Beproevingen
Beproevingen

Handelingen 20:17-23 (24 min.)

God is Goed?
God is goed

Is dat zo? (31 min.)

KleinGeloof
KleinGeloof

Mattheüs 17:14-20 (36 min.)

Overwinning
Overwinning

(over angst, satan) (34 min.)

Angst
Angst

(voor Covid, ziekte, dood) (54 min.)

Dienaar van God
Dienaar van God

1 Korinthiërs 4:1-5 (24 min.)

Peter Borger
Immuun Molecular Biolog Peter Borger

PCR-test en vaccin (66 min.)

Luciferase
Wat is Luciferase? Het merkteken van het beest?

Openbaring 13:16-17 (12 min.)

Gehoorzaamheid aan Autoriteit
Gehoorzaamheid aan Overheid

Romeinen 13:1-8 (25 min.)

Smeken bij ernstige ziekte
God ernstig zoeken bij ziekte

2 Samuël 12:15-23 (28 min.)

Goed doende
Beter goed doende, dan kwaad doende

1 Peter 3:13-17 (29 min.)

Verkondig leven na de dood
De Christen is een Koninklijk Priesterschap, hoe?

2 Peter 2:9 Gal.5:22 (34 min.)

Verkondig leven na de dood
Verkondig leven na de dood

2 Timotheüs 2:3-7 (25 min.)

Ambassadeurs van Christus
Wij zijn Ambassadeurs van Christus

2 Corinthiërs 2:3-7 (26 min.)

Geestelijk Strijd
De Geestelijke Strijd

Efeziërs 6:10-19 (30 min.)

Geestelijk Leven
Het Geestelijke Leven opbouwen

met goud, zilver en kostbaar gesteente (14 min.)

Waarschuwing van God
Openbaring en Waarschuwing van God (15 min.)

Bouwen op Jezus Christus
Bouwen op het fundament van Jezus Christus

1 Corinthiërs 3:6-17 (22 min.)

Gereed voor de Opname?
Gereed voor de Opname?

Wie blijft achter? Wie wordt opgenomen Mattheüs 24:40? De condities in Galaten 5 (27 min.)

Het Einde
De klok van God tikt af.

Elke christen is door God aangesteld als een wachter. Eisen aan evangelist.
Hoe lees je de Bijbel? (34 min.)

Het Einde
Het Einde, dichtbij de Opname van de Gemeente

Wat betekenen de Amrikaanse verkiezingen (19 min.)

Mattheüs 25
Mattheüs 25 Talenten

en oordeel Zoon des mensen (27 min.)

Achter het Corona vaccin
Wat zit er achter Covid vaccin? (34 min.)

Achter Corona en 5G
Wat zit er achter Covid-19 en 5G? (29 min.)

Corona en Toekomst
23. Het corona virus en de Toekomst (46 min.)

Corona en Pasen
21. Corona virus en Pasen (25 min.)

Corona en gezin
20. Corona en het gezin (24 min.)

Corona virus Waarschuwingen?
18. Corona virus adviezen en waarschuwingen! (19 min.)

Leven na dood?
16. Wat gebeurt er na de dood?

Ga het leven door? (42 min.)

Corona virus
13. Corona virus? Wat is het corona virus? (16 min.)

Waarom leef ik?
12. Waarom leef ik? Beëindig jouw leven niet! (31 min.)

Wat is gebed?
11. Gebed, voor wat en wie bidden wij? (24 min.)

Verkering beginnen met wie?
10. Met wie mag je verkering beginnen of hebben? (30 min.)

Hoe kies je jouw partner?
9. Hoe kies je jouw partner? Waarvoor dient verkering? (37 min.)

Betekenis tienden?
8. Wat betekent de tienden en waarom? (27 min.)

Betekenis heilig avondmaal?
7. Wat betekent het Heilig Avondmaal? (27 min.)

Betekenis christen?
6. Wat is dopen? (29 min.)

Betekenis christen?
5. Christen zijn? (37 min.)

Zondaar en Jezus?
4. Zondaar en Jezus? (36 min.)

Bijbellezen waarom?
3. Bijbellezen waarom? (28 min.)

Mattheüs 24 en 25
2. Mattheüs 24 en 25 (19 min.)

Inleiding Prediking
Inleiding Mattheüs 28:19-20 (22 min.)