Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. Mattheüs 28:19

WELKOM BIJ DE EVANGELISCHE TELEVISIE - EZBB

Laatste revisie 25 december 2021: Wat is Bijbelstudie? (15 min.) EN Wat is Kerstmis? (19 min.)

A.U.B. wees geduldig, sommige video's duren 5 à 20 seconde om te downloaden.

Preken van Wilfred René Starrenburg
Preken door Wilfred
Openbaring 1
Het Bijbelboek Openbaring
Corona Preken
Corona Virus / Covid-19
Videos Israel
Video's van Israël

De semi-internaten van de Bem

Volg ons op YouTube Bijbel studies Wilfred

Wat is het doel van de Evangelische Televisie (EZBB)?

Het doel van EZBB-evangelische televisie is om het evangelie te prediken. In de preken wordt uitgelegd waarom het nodig is om Jezus Christus aan te nemen als jouw persoonlijke Verlosser en HEER. Waarom het is nodig om onder de controle van de Heilige Geest te leven. Wat is wedergeboorte? In de verschillende preken komen verschillende bijbelse onderwerpen aan bod. Soms een korte preek over een specifiek bijbels onderwerp en uitleg.

Wat is het doel van preken op televisie?

Het doel is dat de ongelovige in Jezus Christus gaat geloven als zijn/haar Verlosser. Begrijp hij/zij waarom men zondaar is. Waarom de mens zichzelf niet kan bevrijden van Gods straf voor de zonde. Uitlegging wat zonde is. Wat gebeurt er nadat je Jezus als je Verlosser hebt aangenomen? Wat zijn de taken van de Heilige Geest? Weet je zeker dat je zal worden genomen en niet achtergelaten wordt bij de eerste komst van Christus, wat de opname van de kerk is, die in 2021 mogelijk zou kunnen gebeuren en waarom? Jezus zegt in Mattheüs 24 dat de gelovige de gebeurtenissen in de wereld moet observeren omdat het Zijn komst aankondigt, maar de mens kent de dag en het uur niet, maar betekent dat dat we het jaar kunnen berekenen? Wat betekenen de zeven jaren van de Grote Verdrukking? Wat betekent het 666-teken? Hoe kan een gelovige leven voor de eer en glorie van God? Hoe kan een gelovige Gods Wil kennen? Hoe zorg je ervoor dat je bij de Opname mee gaat? Wie kan en op welke leeftijd deelnemen aan het avondmaal? Kan iemand gedoopt worden? Wat betekent de doop? Wat betekent de hel, is dit hetzelfde als de poel des vuurs, of niet? Veel vragen zullen beantwoord worden in de preken van Wilfred Starrenburg op deze televisiezender en op YouTube.